SERVICES / SLUŽBY

Translation in its purest form. Hardly anyone will notice your text was originally written in a different language. Handcrafted for (local) Slovak audiences, fits them as a glove. Never touched by MT. Only good old CATs used, but none harmed in the process.

Proofreading (Slovak only) to make sure your words say what you want them to say. Grammar mistakes and typos disappear like magic, meaning checked against the original. Even if translated by an au pair who’s spent two years in the arse end of nowhere, no one will notice after it goes through my hands .

Transcreation re-creates the original in the target language; your content keeps the message, though words may differ. Perfect for your marketing and promotion texts so they go straight to the heart – and the mind, if that’s what you seek. As with the translations, MT is a no-go.

Preklad vo svojej najčistejšej podobe. Len málokto zistí, že originál bol napísaný v inom jazyku. Ako šitý pre medzinárodnú klientelu, zákazníci sa budú cítiť ako doma. Používanie strojového prekladu je prísne zakázané.

Proofreading/korektúra, ale len v slovenčine. Som malý pán nato, aby som sa vŕtal do jazykov, ktoré som sa neučil od kolísky. Aj text, ktorý preložil niekto, kto o sebe tvrdí, že je prekladateľ len preto, že žil pár rokov v nejakej anglicky hovoriacej „prdeli“, bude mať blízko k dokonalosti, keď prejde mojimi rukami.

Transkreácia  nie je rekreácia, ale pretvorí aj preklad na originálny kúsok – odkaz ostane, aj keď slová budú iné. Vhodné pre marketing, propagáciu a reklamu, ktoré chytia za srdce. Alebo aj za rozum, ak chcete. Ako pri prekladoch, aj tu majú všetky strojové prekladače červenú.