Panel 1

ABOUT ME / O MNE

Born in 1977, studied at the English-Slovak Bilingual Grammar School in Sučany and at Comenius University in Bratislava (marketing communication and English). Bummed around as an export desk writer and senior editor at Slovak news agency TASR. Freelancing for more years than I can count to. An accredited member of the Slovak Association of Translators and Interpreters (www.sapt.sk). A wanna-be beer connoisseur.

Na svete od roku 1977. Študoval na Bilingválnom anglicko-slovenskom gymnáziu v Sučanoch, absolvent Univerzity Komenského v Bratislave (marketingová komunikácia a angličtina). Poflakoval sa ako redaktor na exportnom oddelení Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR). Na voľnej nohe už tak dlho, že je to aj ťažké zrátať. Akreditovaný člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (www.sapt.sk). Hrdý pič piva.

Panel 2

LANGUAGES / JAZYKY

Send your original text in English, Slovak or Czech, get a Slovak or English target you will never come to regret.

Pošlite zdrojový text v slovenčine, angličtine alebo češtine. Výsledok v angličtine či slovenčine si určite nestrčíte za klobúk.

Panel 3

SERVICES / SLUŽBY

Translation in its purest form. Hardly anyone will notice your text was originally written in a different language. Handcrafted for (local) Slovak audiences, fits them as a glove. Never touched by MT. Only good old CATs used, but none harmed in the process.

Proofreading (Slovak only) to make sure your words say what you want them to say. Grammar mistakes and typos disappear like magic, meaning checked against the original. Even if translated by an au pair who’s spent two years in the arse end of nowhere, no one will notice after it goes through my hands .

Transcreation re-creates the original in the target language; your content keeps the message, though words may differ. Perfect for your marketing and promotion texts so they go straight to the heart – and the mind, if that’s what you seek. As with the translations, MT is a no-go.

Preklad vo svojej najčistejšej podobe. Len málokto zistí, že originál bol napísaný v inom jazyku. Ako šitý pre medzinárodnú klientelu, zákazníci sa budú cítiť ako doma. Používanie strojového prekladu je prísne zakázané.

Proofreading/korektúra, ale len v slovenčine. Som malý pán nato, aby som sa vŕtal do jazykov, ktoré som sa neučil od kolísky. Aj text, ktorý preložil niekto, kto o sebe tvrdí, že je prekladateľ len preto, že žil pár rokov v nejakej anglicky hovoriacej „prdeli“, bude mať blízko k dokonalosti, keď prejde mojimi rukami.

Transkreácia  nie je rekreácia, ale pretvorí aj preklad na originálny kúsok – odkaz ostane, aj keď slová budú iné. Vhodné pre marketing, propagáciu a reklamu, ktoré chytia za srdce. Alebo aj za rozum, ak chcete. Ako pri prekladoch, aj tu majú všetky strojové prekladače červenú.

Panel 4

EXPERTISE / ŠPECIALIZÁCIA

You can be good at anything you do, but you can excel only in so many words. I’m just a step from being perfect in web content, marketing/PR, business, contracts, online trading and news/intelligence translation. But don’t be shy to ask for other fields (save for nuclear physics, rocket science and the like),  I will give you a frank answer if I feel apt for it. And the answer is always free.  I never pretend I can do anything I cannot.

Môžete byť dobrí vo všetkom, čo si zaumienite, ale nikto nemôže byť výborný bez výnimky. Venujem sa najmä prekladom pre web, marketing/PR, biznis, zmluvy, online obchodovanie (trading) a spravodajstvo. Môžete sa opýtať aj na iné (okrem jadrovej fyziky, nukleárnej medicíny a podobných chuťoviek), vždy vám otvorene poviem, či na to mám. A za opýtanie nič nedáte. Netvárim sa, že viem pomôcť s tým, čo neviem.

SEE HOW IT WORKS