EXPERTISE / ŠPECIALIZÁCIA

You can be good at anything you do, but you can excel only in so many words. I’m just a step from being perfect in web content, marketing/PR, business, contracts, online trading and news/intelligence translation. But don’t be shy to ask for other fields (save for nuclear physics, rocket science and the like),  I will give you a frank answer if I feel apt for it. And the answer is always free.  I never pretend I can do anything I cannot.

Môžete byť dobrí vo všetkom, čo si zaumienite, ale nikto nemôže byť výborný bez výnimky. Venujem sa najmä prekladom pre web, marketing/PR, biznis, zmluvy, online obchodovanie (trading) a spravodajstvo. Môžete sa opýtať aj na iné (okrem jadrovej fyziky, nukleárnej medicíny a podobných chuťoviek), vždy vám otvorene poviem, či na to mám. A za opýtanie nič nedáte. Netvárim sa, že viem pomôcť s tým, čo neviem.

SEE HOW IT WORKS