ABOUT ME / O MNE

Born in 1977, studied at the English-Slovak Bilingual Grammar School in Sučany and at Comenius University in Bratislava (marketing communication and English). Bummed around as an export desk writer and senior editor at Slovak news agency TASR. Freelancing for more years than I can count to. An accredited member of the Slovak Association of Translators and Interpreters (www.sapt.sk). A wanna-be beer connoisseur.

Na svete od roku 1977. Študoval na Bilingválnom anglicko-slovenskom gymnáziu v Sučanoch, absolvent Univerzity Komenského v Bratislave (marketingová komunikácia a angličtina). Poflakoval sa ako redaktor na exportnom oddelení Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR). Na voľnej nohe už tak dlho, že je to aj ťažké zrátať. Akreditovaný člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (www.sapt.sk). Hrdý pič piva.